Atvirukas Laimingų Naujųjų metų Automobilis Karlsonas Rieduva Dailininkas nežinomas

atvirukas su naujaisiais metais atvirukas

Atvirukas Laimingų Naujųjų metų Karlsonas Automobilis  Dailininkas nežinomas

Rieduva (Kauno miesto senoviškų automašinų klubas)

K. Poželos spaustuvė, 1984

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Laimingų Naujųjų metų Automobilis Karlsonas Rieduva Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777