Atvirukas Laimingų Naųjųjų metų Miestas Žydra Dailininkas nežinomas

atvirukas laimingu nauju metu

Atvirukas Laimingų Naųjųjų metų Miestas Žydra Dailininkas nežinomas

“Ryto” spaustuvė, 1977

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Laimingų Naųjųjų metų Miestas Žydra Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777