Atvirukas Laimingų Naujųjų metų Televizijos bokštas Dailininkė A. Petrauskaitė

atvirukas atvirukas

Atvirukas Laimingų Naujųjų metų Televizijos bokštas Dailininkė A. Petrauskaitė

Mintis, 1981

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Laimingų Naujųjų metų Televizijos bokštas Dailininkė A. Petrauskaitė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777