Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Gedimino bokštas Daugiabučiai Dailininkas Vl. Panaskovas

atvirukas su gegužės 1 atvirukas

Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Gedimino bokštas Daugiabučiai Dailininkas Vl. Panaskovas

Mintis, 1971

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Gedimino bokštas Daugiabučiai Dailininkas Vl. Panaskovas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777