Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Kregždės Gedimino bokštas Dailininkas A. Žilys

atvirukas su naujaisiais metaiszilys19

Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Kregždės Gedimino bokštas Dailininkas A. Žilys

Mintis, 1970

Nuotraukomis pasidalino Ilona.


All comments of post - "Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Kregždės Gedimino bokštas Dailininkas A. Žilys":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777