Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Sveikas, Geguži Gedimino kalnas Žiedai Dailininkas G. Marengolcas

atvirukas geguzes 1 atvirukas

Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Sveikas Geguži Gedimino kalnas Žiedai Dailininkas G. Marengolcas

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Gegužės 1-ąja Sveikas, Geguži Gedimino kalnas Žiedai Dailininkas G. Marengolcas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777