Atvirukas Su gegužės 1-ąja Vėliavos Dailininkas nežinomas

atvirukas geguzes svente atvirukas

Atvirukas Su gegužės 1-ąja Vėliavos Dailininkas nežinomas

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su gegužės 1-ąja Vėliavos Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777