Atvirukas Su Naujaisiais metais Balandis Sniegas Dailininikė I. Dakinevičiūtė

atvirukas su naujaisiais metais atvirukas su naujaisiais metais

Atvirukas Su Naujaisiais metais Balandis Sniegas Dailininikė I. Dakinevičiūtė

Vilniaus kombinatas “Dailė”

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais metais Balandis Sniegas Dailininikė I. Dakinevičiūtė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777