Atvirukas Su Naujaisiais metais Berniukas Balionas Dailininkas nežinomas

atvirukas su naujaisiais metais

Atvirukas Su Naujaisiais metais Berniukas Balionas Dailininkas nežinomas

Leidykla nežinoma, 1987

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais metais Berniukas Balionas Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777