Atvirukas Su Naujaisiais Metais Gedimino bokštas Dailininkas nežinomas

atvirukas gedimo bokstas uncon21b

Atvirukas Su Naujaisiais Metais Gedimino bokštas Dailininkas nežinomas

Lietuvos teatro draugija? (LTD), 1964

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais Metais Gedimino bokštas Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777