Atvirukas Su Naujaisiais Metais Gedimino bokštas Fejerverkas Linksmų švenčių Dailininkas K. Ramonas

atviurkas su naujaisiais metais atvirukas

Atvirukas Su Naujaisiais Metais Gedimino bokštas Fejerverkas Linksmų švenčių Dailininkas K. Ramonas

Mintis, 1965

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais Metais Gedimino bokštas Fejerverkas Linksmų švenčių Dailininkas K. Ramonas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777