Atvirukas Su Naujaisiais Metais Raketa Kosmonautas Dailininikas K. Ramonas

atvirukas kosmosas atvirukas kosmosas

Atvirukas Su Naujaisiais Metais Raketa Kosmonautas Dailininikas K. Ramonas

Mintis, 1967

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais Metais Raketa Kosmonautas Dailininikas K. Ramonas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777