Atvirukas Su Naujaisiais Metais Snaigė Fotografas P. Karpavičius

atvirukas snaige karpavicius20b

Atvirukas Su Naujaisiais Metais Snaigė Fotografas P. Karpavičius

Mintis, 1981

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais Metais Snaigė Fotografas P. Karpavičius":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777