Atvirukas Su Naujaisiais metais Snaigė Žvaigždė Eglutės Dailininkas J. Varnas

atvirukas su naujaisiais metais atvirukas

Atvirukas Su Naujaisiais metais Snaigė Žvaigždė Eglutės Dailininkas J. Varnas

Mintis, 1980

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais metais Snaigė Žvaigždė Eglutės Dailininkas J. Varnas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777