Atvirukas Su Naujaisiais metais Snaigės Rėmelis Dailininkas nežinomas

atvirukas su naujaisiais metais atvirukas

Atvirukas Su Naujaisiais metais Snaigės Rėmelis Dailininkas nežinomas

K. Poželos spaustuvė, 1973

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais metais Snaigės Rėmelis Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777