Atvirukas Su Naujaisiais Metais Užrašas Dailininkas nežinomas

atvirukas samizdatas

Atvirukas Su Naujaisiais Metais Užrašas Dailininkas nežinomas

Samizdatas, 1950-1960 -ieji


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais Metais Užrašas Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777