Atvirukas Su Naujaisiais Metais Vaikas su balionais Sniegas Dailininkė B. Valantinaitė

atvirukas su naujaisiais metais atvirukas

Atvirukas Su Naujaisiais Metais Vaikas su balionais Sniegas Dailininkė K. Mikolaitytė

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1955

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais Metais Vaikas su balionais Sniegas Dailininkė B. Valantinaitė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777