Atvirukas Su Naujaisiais metais Zuikis Slidės Varpelis Dailininkė L. Glinskienė

atvirukas kiskis atvirukas

Atvirukas Su Naujaisiais metais Zuikis Slidės Varpelis Dailininkė L. Glinskienė

Mintis, 1988

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Su Naujaisiais metais Zuikis Slidės Varpelis Dailininkė L. Glinskienė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777