Atvirukas Su Spalio Šventėm Ąžuolo lapai Dailininkas J. Varnas

atvirukas slove spaliui atvirukas

Atvirukas Su Spalio Šventėm Lapai Dailininkas J. Varnas

Mintis, 1984

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.

 


All comments of post - "Atvirukas Su Spalio Šventėm Ąžuolo lapai Dailininkas J. Varnas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777