Atvirukas Sveikinimas Ant kapinių Dailininkas J. Zikaras

atvirukas sveikinimas atvirukas sveikinimas

Atvirukas Sveikinimas Ant kapinių Dailininkas J. Zikaras

Lietuvių spaustuvė, S. Jackevičius, M. Steigvila ir B-vė. Maskva, Sretenka, 26 [1916-1917]

Už skanus nuoširdžiai dėkoju Gailei M.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Ant kapinių Dailininkas J. Zikaras":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777