Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Pakeltkojis Dailininkė N. Klišiūtė

atvirukas liaudies sokiai atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Pakeltkojis Dailininkė N. Klišiūtė

Iš komplekto “Lietuvių liaudies šokiai”

Mintis, 1975

Nuotraukomis pasidalino Ilona.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Pakeltkojis Dailininkė N. Klišiūtė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777