Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Suktinis Dailininkė N. Klišiūtė

atvirukas liaudies sokiai atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Suktinis Dailininkė N. Klišiūtė

Iš komplekto “Lietuvių liaudies šokiai”

Mintis, 1975

Nuotraukomis pasidalino Ilona.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Suktinis Dailininkė N. Klišiūtė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777