Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Žilvitis Dailininkė N. Klišiūtė

atvirukas liaudies sokiai atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Žilvitis Dailininkė N. Klišiūtė

Iš komplekto “Lietuvių liaudies šokiai”

Mintis, 1975

Nuotraukomis pasidalino Ilona.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Liaudies šokiai Žilvitis Dailininkė N. Klišiūtė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777