Atvirukas Sveikinimas Marija tarp angeliukų Molėtų bažnyčia Fotografas nežinomas

atvirukas marija jezus atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Deltuvos bažnyčios Šventoji Marija Fotografas nežinomas

Mintis, 1990

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Marija tarp angeliukų Molėtų bažnyčia Fotografas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777