Atvirukas Sveikinimas Mergaitė Balandis Taikusis rytas Fotografas P. Karpavičius

atvirute mergaite atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Mergaitė Balandis Taikusis rytas Fotografas P. Karpavičius

Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros leidykla, 1958

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Mergaitė Balandis Taikusis rytas Fotografas P. Karpavičius":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777