Atvirukas Sveikinimas Neklaužados Mergaitė Ožiukai Dailininkė O. Kirnaitė

atvirukas atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Neklaužados Mergaitė Ožiukai Dailininkė O. Kirnaitė

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Neklaužados Mergaitė Ožiukai Dailininkė O. Kirnaitė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777