Atvirukas Sveikinimas Raudona gėlė Gvazdikas Nuoširdžiausių linkėjimų Fotografas B. Baltrušaitis

atvirukas gvazdikas atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Raudona gėlė Gvazdikas Nuoširdžiausių linkėjimų Fotografas B. Baltrušaitis

Mintis, 1971

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Raudona gėlė Gvazdikas Nuoširdžiausių linkėjimų Fotografas B. Baltrušaitis":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777