Atvirukas Sveikinimas Raudona rožė Fotografas B. Baltrušaitis

atvirukas roze atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Raudona rožė Fotografas B. Baltrušaitis

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Raudona rožė Fotografas B. Baltrušaitis":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777