Atvirukas Sveikinimas Su Šventėmis Gedimino bokštas Dailininkas R. Šaliamoras

atvirukas sveikinimas atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Su Šventėmis Gedimino bokštas Dailininkas R. Šaliamoras

Mintis, 1964

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Su Šventėmis Gedimino bokštas Dailininkas R. Šaliamoras":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777