Atvirukas Sveikinimas su Vardadieniu Balandžiai Dailininkas nežinomas

atvirukas saimzdatas

Atvirukas Sveikinimas su Vardadieniu Balandžiai Dailininkas nežinomas

Samizdatas, 1950-1960 -ieji


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas su Vardadieniu Balandžiai Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777