Atvirukas Sveikinimas sutuoktuvių proga Jaunavedžiai Tulpė Dailininkas nežinomas

atvirukas vestuves

Atvirukas Sveikinimas sutuoktuvių proga Jaunavedžiai Tulpė Dailininkas nežinomas

K. Poželos spaustuvė, 1971


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas sutuoktuvių proga Jaunavedžiai Tulpė Dailininkas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777