Atvirukas Sveikinimas Šv. Panelė Maloningoji Telšių muziejus Fotografas nežinomas

atvirukas sventoji marija atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Šv. Panelė Maloningoji Telšių muziejus Fotografas nežinomas

Mintis, 1990

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Šv. Panelė Maloningoji Telšių muziejus Fotografas nežinomas":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777