Atvirukas Sveikinimas Vaikai šoka Tautinis kostiumas – 2 Grokite, skudučiai Dailininkė A. Skliutauskaitė

atviurukas lietuviai atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Vaikai šoka Tautinis kostiumas – 2 Grokite, skudučiai Dailininkė A. Skliutauskaitė

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Vaikai šoka Tautinis kostiumas – 2 Grokite, skudučiai Dailininkė A. Skliutauskaitė":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777