Atvirukas Sveikinimas Vaikas su kastuvėliu Žiema Dailininkė I. Bindler

atvirukas vaikas atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Vaikas su kastuvėliu Žiema Dailininkė I. Bindler

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1958

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Vaikas su kastuvėliu Žiema Dailininkė I. Bindler":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777