Atvirukas Sveikinimas Vyriški tautiniai drabužiai – 6 Dailininkas V. Palaima

atvirukas kostiumas atvirukas

Atvirukas Sveikinimas Vyriški tautiniai drabužiai – 6 Dailininkas V. Palaima

Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1960

Nuotraukomis pasidalino Ilona.


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Vyriški tautiniai drabužiai – 6 Dailininkas V. Palaima":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777