Atvirukas Sveikinimas Žirginėliai Fotografas B. Baltrušaitis

atvirukas sveikinimas baltrusaitis287b

Atvirukas Sveikinimas Žirginėliai Fotografas B. Baltrušaitis

Valstybinė Politinės ir Mokslinės Literatūros leidykla, 1961

Nuotraukomis pasidalino Vytautas.

 


All comments of post - "Atvirukas Sveikinimas Žirginėliai Fotografas B. Baltrušaitis":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777