Litauiske postkort

Her finner du en stor katalog av litauiske postkort  som var laget da Litauen var i Sovjeunionen.  Det er mange gamle postkort fra 1960, 1970 og 1980-tållet  i anledning av Nyttår, 8. mars, 1. mai og andre sovjetiske høytider. Alle  postkortene er laget av forskjelige litauiske kunstner og fotografer av denne perioden.


All comments of post - "Litauiske postkort":

:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

Add a Comment / Trackback url

Comment begin from here or jump up!

777